Algemene voorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Uneto-VNI gedeponeerd ter griffie van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.